3DATA d.o.o. in Magelan skupina d.o.o. s pomočjo teresteričnega 3D laserskega skeniranja (TLS) izvajajo med drugim tudi dokumentiranje dediščine industrializacije. Metoda deluje tako, da inštrument pošilja laserski žarek proti merilni površini, meri odklonski kot in časovni interval odboja žarka. Na takšen način lahko zberemo podatke, ki služijo za izdelavo 3D modelov, 2D predogled načrtov za izdelavo tehnične dokumentacije, analize deformacij v objektih in tudi monitoring stanja. Poleg strokovne uporabe se s pomočjo te metode odpirajo možnosti za promocijo industrijskih objektov (3D video in stereo animacije, 3D tisk, mobilne aplikacije, itd). Delali so že na večih projektih, kot so merjenje deformacij v rudniških objektih, analiza nagiba zvonika (Črni kal), analiza Velike dvorane v škocjanskih jamah in mnogo drugih. Prednost metode je, da z enkartno meritvijo, dobimo celostno podobo objekta, ki jo lahko uporabimo na marsikaterem področju.

Predstavitev