Objekti bombažne predilnice v Tržiču stojijo na zanimivem območju, ‘otoku’ med okljukom Tržiške Bistrice in umetnim kanalom, ki so ga zgrdili za potrebe obratovanja tovarne. Začetek zgodovine predilnice je v letu 1885, ko sta družabnika Edmund Glanzmann in Ludvik Wachter ustanovila svoje podjetje. Saša Lavrinc iz ZVKDS OE Kranj je predstavila, kako se je tovarna skozi različna obdobja širila in obnavljala z vedno sodbnejšo tehnologijo. Danes je območje predilnice Tržič opuščeno in prazno, zato je varstvo dediščine predstavila kot ohranjanje celotnega območja predilnice in preko predstavitve nakazala primere trženja dediščine. Prikazala je nekaj objektov, ki imajo velik potencial, da bi z obnovo dobili nove vsebine. Spomnila je, da območje ni le zemlja, ki jo je potrebo prodati, temveč je prostor, ki je imel v času zgodovine svoje mesto in ga je potrebno varovati in ohranjati kot takšnega.

Predstavitev