Projekt Slovenska pot kulture železa, ki ga koordinira Koroški pokrajinski muzej, združuje marsikatero organizacijo, muzej in inštitucijo v Sloveniji, ki se ukvarja z ohranjanjem in varovanjem dediščine železa na Slovenskem. Rezultat skupnega dela je razstava Tri tisočletja železarstva na Slovenskem, ki je poleg gostovanja v Sloveniji doživela gostovanje v Budimpešti in v Moskvi. Razstava predstavi zgodovinski razvoj različnih slovenskih območij, kjer je bilo železarstvo bistvena gospodarska panoga. Spoznamo znanje o pridobivanju železa in načine izdelovanja mnogih izdelkov. Projekt Slovenska pot kulture železa ima poslanstvo povezovanja z Evropsko potjo železa in umeščanja dediščine železarstva na Slovenskem v širši evropski prostor. Dve izmed organizacij, v katerih tudi Slovenija predstavlja svojo dediščino železarstva, sta Evropska pot industrijske dediščine in Društvo srednjeevropske poti železa.

Predstavitev