Tehniški muzej Slovenije s predstavnico Ireno Marušič sodeluje na evropskem projektu z naslovom ‘Delaj z zvoki’. Šest evropskih držav si je zadalo zbrati, posneti in dokumentirati 600 zvokov, ki so konstruirani v muzejih ali posneti v realnem okolju tovarn. Zbirajo zvoke posameznih strojev, naprav, faz dela in različnih delovnih okolij, z namenom ustvariti bazo, ki bo dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom. Baza zvokov bo prosto dostopna na spletu za namene izobraževanja, izpopolnjevanja muzejskih zbirk, na voljo bo tudi tistim, ki bi zvoke želeli uporabiti za komercialne namene. Maja 2014 je potekala javna predstavitev projekta, v letu 2015 pa bo demonstracija uporabe zvokov in zaključek projekta.

Predstavitev