Helena Rožman iz Mestnega muzeja Krško je izpostavila, da je imela industrija že od nekdaj pomembno vlogo v življenju prebivalcev Krškega. Industrija je oblikovala podobo mesta, narekovala njegov razvoj in hkrati postala identifikacijski element prebivalcev. Pomembno je, da v času, ko marsikatera industrijska proizvodnja propada, ne pozabimo na ohranjanje dediščine industrije. Vez med ljudmi in industrijsko dediščino kraja je potrebno vedno znova oživljati z zasnovo novih vsebin v opuščenih industrijskih objektih, hkrati pa gojiti ozaveščanje in izobraževanje na tem področju.

Predstavitev