Doc. dr. Lara Slivnik je kot ljubiteljica zgodovine konstrukcij posvetila velik del svojega raziskovanja mostu Hradeckega, ki je najstarejši še ohranjeni most s posebno, t.i. tročlensko konstrukcijsko zasnovo. Preučila je njegovo zgodovino, lokacije skozi čas, posebnosti v gradnji. Le te zaznamujejo litoželezna ločna konstrukcija, prefabricirani elementi, tričlenski konstrukcijski sistem in značilni členki. Svoje ugotovitve je predstavila na domačih in mednarodnih strokovnih kongresih ter publikacijah. S svojim delom je doprinesla k večjemu zavedanju o bogati dedidščini na tem področju pri nas. Deluje tudi kot čalnica CHS (The Construction History Society), ki je svetovno društvo, ki promovira in raziskuje zgodovino konstrukcij.

Predstavitev