PRO TORPEDO je prvo združenje za zaščito in promocijo industrijske dediščine na Hrvaškem, ki je v svojem 10 letnem delovanju organiziralo že 6 mednarodnih konferenc na temo industrijske dediščine. Najbolj aktivno delujejo na območju Rijeke, saj se ime ‘TORPEDO’ navezuje na tovarno torpedov v Rijeki, ki se je tako kot velika večina tovarn znašla v propadanju, kljub njenemu zgodovinskemu in kulturnemu pomenu.

Rezultati društva se odražajo v več publikacijah, ki so nastale kot plod mednarodnih konferenc in želje po predstavitvi bogate industrijske dediščine širši javnosti. Poleg organiziranja javnih predavanj, sodelovanja na mednarodnih konfernecah in delovanja iniciativ z različnih področij so pripravili Vodič industrijske dediščine Rijeke, ki slikovno in tekstovno predstavlja pomembnejše industrijske objekte v Rijeki.

Predstavitev