Idrija ima kot rudarsko mesto poleg objektov bogato zbirko rudniških strojev in naprav. Leta 1950 so zaposleni v Rudniku živega srebra izdelali seznam več kot 40 predmetov, strojev, naprav, modelov in risb. Napisali so delovni program rudniškega muzeja in leta 1952 predali sedem objektov, stroje in naprave Muzejskemu odboru. Šest let kasneje so sprejeli odločitev, da se stroje razstavi na grajskem dvorišču. V letu 1990 so stroje demonitrali, obnovili in jih vključili v celostno predstavitev rudniške dediščine. Predmeti, naprave in stroji so sestavni del celotnega proizvodnega proscesa: odkop rude, notranji transport, izvoz rude skozi jaške, zunanji transport do prebiralnice in zažigalnice, drobljenje in klasiranje rude, žganje rude v žgalniških pečeh, odvoz in skladiščenje živega srebra. Delo Mestnega muzeja Idrija se nadaljuje s poslanostvom prenoviti prostale rudniške objekte in razstaviti še mnogokateri stroj in napravo, ki predstavlja našo dediščino živega srebra.

Predstavitev