Slamnikarski muzej Domžale je nastal v okviru Študijskega krožka Slamnikarstvo, ki je v letih 2011-2012 deloval pod okriljem Kulturnega doma Franceta Bernika Domžale in strokovnim vodstvom Gorenjskega muzeja. Pripravili so stalno razstavo z naslovom 300 let slamnikarstva, ki predstavlja več kot 700 predmetov, fotografij, dokumentov in bogato zbirko slamnikov iz vseh obdobij. Izdelava slamnikov sega v 1. plovico 18. stoletja, ko so jih izdelovali za lastne potrebe in prodajo na okoliških sejmih. Stoletje kasneje so v vaseh Spodnje in Zgornje Domžale, Stob in Študa registrirali prve večje delavnice. Z omejitvijo krošnjarjenja so Tirolski krošnjarji vzpostavili lastno trgovsko mrežo s trgovinami in delavnicami na območju Avstroogrske. Prva izmed tirolskih tovran slamnikov je bila zgrajena v vasi Študa leta 1857. Muzej ohranja dediščino slamnikarstva z vodenimi ogledi, izdajo publikacij in delavnicami slamnikarske obrti.

Predstavitev