ZVKDS OE Maribor se na območju severovzhodne Slovenije zavzema tudi za ohranjanje in obnavljanje tehniške dediščine. Trije primeri izstopajo: hidroelektrarna na Fali, rudnik cinka in svinca v Mežici in ‘štauharija’ v Ravnah na Koroškem.

Izgradnja hidroelektrarne na Fali sega v leto 1918 in je najstarejša elektrarna na Dravi. Izjemnost objekta je, da se še danes kaže v prvotni obliki, s prvotno strojno opremo. Območje Mežiškega rudnika je danes spremenjeno v muzejski sklop, ki ga sestavljajo tako objekti opuščenega rudnika kot zbirke rud, mineralov in fosilov. V objektu Mašinhaus iz leta 1926 se trenutno ureja info center Geoparka Karavnke.

Historično območje štauharije (stare kovačnice) se nahaja znotraj Železarne Ravne in je eno izmed območij, ki ga je Železarna odstopila Občini Ravne na Koroškem. Le ta pa je objekte (štauharija, prezonal in laboratorj) namenila za prostore Pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec. Muzejska razstava predstavlja bogato dediščino železarstva od strojev, orodja, objektov do življenja železničarjev in predstavlja zgodovinski pomen železarstva na Slovenskem.